UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Nasze usługi wymagają plików cookie. Korzystając z nich, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików

Zrozumiałem

Nasze technologie

Wynikiem wieloletnich badań naszych laboratoriów jest zaawansowana technologia nowej generacji wykorzystywana przy produkcji, dzięki której powstały wszystkie produkty NANOSTONE. Nasze wyroby wprowadzają  zupełnie nową jakość na rynku, gwarantując naszym Klientom skuteczne rozwiązania bezpieczne dla środowiska. Poprzez przekształcenie odpowiednich surowców na podstawie doświadczenia i własnych receptur sytuacja pozwala na uzyskanie wyjątkowo skutecznych i silnych środków przy jednoczesnym bezpieczeństwie dla Twojego materiału i użytkownika. Produkty wyprodukowane przez nas są zgodne ze wszystkimi standardami i kryteriami produktowymi i pozytywnie wpływają na środowisko naturalne.

 

Nanocząsteczki

Wykorzystanie nanocząsteczek daje większe możliwości i lepsze efekty

Innowacyjność

Podejście do produkcji w sposób nowoczesny wpływa na poprawę jakości oraz znacznie obniża cenę

Doświadczenie

Tylko potrzebne i przydatne produkty! Doświadczenie zdobyte to nie tylko chemia ale również codzienna praktyka

Fotokataliza

Fotokataliza to proces reakcji chemicznej następujący pod wpływem światła. Jednym aktywnym związków chemicznych reagujących pod wpływem światła jest dwutlenek tytanu (TiO2). Właściwości fotokatalityczne pojawiają się dopiero po rozdrobnieniu cząstek TiO2 do wielkości nano. Światło wzbudza w wspaniałe właściwości fotokatalityczne, które powodują powstanie reakcji redukcji i utleniania jednocześnie. Zjawisko fotokatalizy odkryto w latach siedemdziesiątych, a dzięki ostatnim osiągnięciom nanotechnologii powstały łatwe w aplikacji preparaty fotokatalityczne.

 

Hydrofobizacja

Erozja kamienia, cegły czy betonu jest poważnym problemem w większości obiektów budowlanych. Powoduje fizyczną degradację zarówno wnętrza jak i zewnętrznej warstwy podłoża. Problem erozji kamienia jest bardzo istotny w przypadku nowych obiektów i elewacji oraz architektury historycznej, której odtwarzanie zawsze związane jest z bardzo wysokimi kosztami.

Kwaśne deszcze i zanieczyszczenia chemiczne to główne przyczyny erozji substancji mineralnej. Erozja naszego dziedzictwa narodowego oraz rosnące koszty restauracji oraz wymiany spowodowały skoncentrowanie uwagi na ograniczeniu tych problemów. W większości przypadków zastosowanie konserwantów i soli grzybobójczych są głównymi metodami w walce o zachowanie ważnych obiektów architektonicznych. Często jednak okazuje się, że skuteczność tradycyjnie wykorzystywanych preparatów jest niewystarczająca. W wyniku tego naukowcy i badacze zaczęli poszukiwać zupełnie nowych rozwiązań w dziedzinach nanomateriałów i nanotechnologii w celu skuteczniejszej i długoletniej ochrony obiektów budowlanych. Dzięki badaniom wyodrębniono dwa główne kryteria jakie muszą spełniać preparaty chroniące budowle przed erozją.

Po pierwsze muszą poprawiać zwięzłość wewnętrznej struktury aby umocnić delikatną strukturę porów, po drugie muszą zatrzymać podciąganie wilgoci transportującej do wnętrza chlorki i kwaśne substancje, nie ograniczając jednocześnie właściwości paro-przepuszczalnych podłoża - zredukować efekty krystalizacji soli.

 

Nanotechnologia

Nie istnieje jedna definicja pojęcia nanotechnologii. Ogólnie przyjęło się, że nanotechnologia i nanomateriały to wszystko, co mieści się w granicach 1- 100nm (1 nanometr to jedna milionowa 1mm). Przyrostek nano pochodzi z języka greckiego i oznacza karzeł.

Materiały w skali nano zachowują wszystkie właściwości fizykochemiczne charakterystyczne dla materiałów w skali makro. Dodatkowo jednak posiadają wiele całkiem nowych własności, które związane są z ich wielkością a ich właściwości takie jak kolor, przewodność, wytrzymałość lub reaktywność znacznie się różnią miedzy nanomateriałami a makromateriałami.

Możemy wyróżnić tutaj dwa najważniejsze parametry wpływające na właściwości nanomaterialów, jest to dużo bardziej rozwinięta powierzchnia właściwa w porównaniu z tradycyjnymi materiałami oraz efekt kwantowy

Newsletter

Jeśli chcesz dostawać informację o nowych produktach, nowościach i poradnikach na blogu zapisz się!